Bartın Belediyesi

NİKAH İŞLEMLERİ

BARTIN BELEDİYESİ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

 

NİKAH İŞLEMLERİ:

 

Evlenecek olan çiftlerden en az birisinin Bartın Belediyesi sınırları içinde ikamet etmesi gerekmektedir.

 

Başvuruda Gerekli Olan Evraklar :

 

  1. Nüfus Cüzdanlarının aslı ve fotokopileri
  2. 6’ şar adet vesikalık fotoğraf

 

Çiftlerin enson medenihali işlenmiş TC kimlik no’lu  resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri.TC kimlik no’lu olmayan, yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeliği Md.18)

6’şar adet  vesikalık resim. Resimler renkli ve ön cepheden baş açık, inkilap ilkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. Fotokopi ve kopya resimler  geçersizdir. Bu gibi resimler kesinlikle kabul edilmez.

 

Evlenme beyannameleri ve diğer doldurulması gereken belgeler sistemimizden çıktı olarak alınmaktadır. Çiftler sadece imzalayacaklardır. İkametgah, Evlendirme Ehliyet Belgesi  adrese dayalı KPS sisteminden Evlendirme dairemiz tarafından temin edilmektedir.

 

Müracaat sonrası evlenecek olan çiftlere verilecek sağlık raporu ile bağlı oldukları aile hekimlerinden sağlık muayenelerini yaptırıp, sağlık raporlarının doktor tarafından onaylanmasından sonra evlendirme memurluğuna teslim edilecektir.

 

Belediye Meclis Kararı ile onanan nikah dosya ücreti belediyemiz tahsilat veznelerine yatırılarak makbuzun bir nüshası evlendirme memurluğuna teslim edilecektir.

 

Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, anne baba adı ile doğum tarihini, medeni halini (bekar, boşanmış, dul gibi) ve evlenmesine engel halinin bulunup, bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve  usulüne göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları Mal Ayrılığı Sözleşmesi müracaat dosyasına koyulur.

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, Evlendirme memuruna kayıt  anında söylemeleri gerekmekte; soyadı kullanma dilekçesi sistemden çıktı olarak alınmakta olup Evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.

Nikahları başka  köy, ilçe veya şehirde yapılacak olan çiftlerin Evlenme İzin Belgesi almaları gerekmekte olup, bu işlemler için de yukarıda belirtildiği üzere Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Müracaat evrakları, alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir. Evrak geçerlilik süresi 180 gün olarak hesaplanacaktır.

İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gün için müracaat edilecektir. Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.

Müracaat edildikten sonraen erken gün varsa 3 gün sonraya gün verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır. 

 

Nikah töreni sırasında nikah şahitlerinin;  evlenecek kişileri tanıması, reşit olması, T.C. Kimlik no’lu kimliklerinin  bulunması  ve ikametgah adreslerinin bildirilmesi zorunludur.

 

İrtibat Telefonu : 0 378 227 45 27