Bartın Belediyesi

RUHSAT İŞLEMLERİ

İşyeri Açma Ruhsatı Müracaatında İstenilen Belgeler

Bartın Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tarafından İşyeri Açma Ruhsat İşlemlerinde İstenilen Belgeler

Sıhhi Müesseseler Evrak Listesi
1 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
2 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
3 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
4 -) Şahıs ise T.C.kimlik nolu kimlik fotokopisi
5 -) Tapu veya Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
6 -) Kira kontratı
7 -) Vergi levhası fotokopisi
8 -) Ustalık belg.fot.ve sözleşmesi (Tic. Odası kayıtlı ise gerekmez) *
9 -) Oda kayıt belgesi
10 -) Sicil tasdiknamesi
11 -) İtfaiye raporu (Belediye Başkanlığına Dilekçe ile müracaat edilecek)Umuma Acık Yerler Evrak Listesi
1 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
2 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
3 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
4 -) Şahıs ise T.C. numarası kayıtlı işletme ve çalışanlar için l adet kimlik fotokopisi
5 -) Şahıs ise ruhsat sahibi ve çalışanlar için adli sicil belgesi (Cumhuriyet Bş.Şav.dan), sabıka varsa mahkeme kararları
6 -) İşletmen ve çalışanlar için sağlık raporları
7 -) İçkili lokanta ise ustalık belgesi fotokopisi ve sözleşme *
8 -) Tapu veya Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
9 -) İş yeri kiralık ise kira kontratı
10 -) Kat Yerleşim Planı (Otel ve Pansiyonlar için) *
11 -) Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi
12 -) İtfaiye raporu (Belediye Başkanlığına Dilekçe ile müracaat edilecek)
13 -) Vergi levhası fotokopisi
14 -) Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi *

 

Gayrı Sıhhi Müesseseler Evrak Listesi
1 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
2 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
3 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
4 -) Şahıs ise T.C.kimlik nolu kimlik fotokopisi
5 -) İş akım şeması ve kapasite raporu *
6 -) Tapu veya Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
7 -) Kira ise kira kontratı
8 -) Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi
9 -) İtfaiye raporu (Belediye Başkanlığına Dilekçe ile müracaat edilecek)
10 -) Vergi levhası fotokopisi
11 -) Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belgeler *
12 -) Tesisin konumunu gösteren vaziyet planı *
13 -) Sorumlu müdür belgesi, sahibi ile sözleşme ve diploma fotokopisi *
14 -) İşletme belgesi *
15 -) Deşarj izni *
16 -) Emisyon izni *
17 -) Bayi ise bayilik sözleşmesi *
18 -) Tabib ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve daha fazla işçi çalıştıran yerler için) *
19 -) TSE hizmet yeterlilik belgesi *
20 -) Sanayi ve Ticaret İl Md. görüşü *
21 -) Geçiş yolu izin belgesi *
22 -) Tehlikeli maddeler zorunluluk sigortası *

* Faaliyet konusu veya bulundukları yere göre istenir.

SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU için Tıklayınız.

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU için Tıklayınız..

HAFTA TATİLİ BAŞVURU FORMU için Tıklayınız.